• youtube
  • facebook

Đài Phát sóng - Phát thanh Đồng Hới sẽ được xây dựng tại xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh)

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Đài Phát sóng - Phát thanh Đồng Hới.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Đài Phát sóng - Phát thanh Đồng Hới có diện tích khoảng 15,0 ha, phía Bắc giáp sông Lệ Kỳ và khu đất cây xanh; phía Nam giáp đường quy hoạch đi cầu Nhật Lệ III; phía Đông giáp đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đồng Hới; phía Tây giáp đất nông nghiệp. Dự toán chi phí gần 640 triệu đồng, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Mục tiêu nhằm quy hoạch chi tiết xây dựng Đài Phát sóng - Phát thanh Đồng Hới và hệ thống phát sóng AM của Đài Tiếng nói Việt Nam hợp lý về sử dụng đất, hiện đại, đẹp về không gian kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng trong khu vực lập quy hoạch.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.