• youtube
  • facebook

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo làm rõ thông tin bổ nhiệm trưởng phòng tại Chi cục Thủy lợi sai qui trình

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Sau khi nắm được thông tin phản ánh tại Chi cục Thủy lợi-thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) xảy ra tình trạng bổ nhiệm chức danh trưởng phòng không đúng qui trình đã kịp thời chỉ đạo Giám đốc Sở NN-PTNT thành lập đoàn kiểm tra sự việc này. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm và thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm.

Theo thông tin phản ánh, việc bổ nhiệm chức danh trưởng phòng đối với ông Mai Việt Hưng và ông Hà Xuân Đàn tại Chi cục Thủy lợi (Sở NN-PTNT) được thực hiện không đúng quy trình.

Chi cục Thủy lợi nơi được phản ánh xảy ra tình trạng bổ nhiệm chức danh trưởng phòng trái với quy định.

Cụ thể, việc bổ nhiệm Trưởng phòng Thủy lợi - Nước sạch vệ sinh nông thôn đối với ông Mai Việt Hưng không có ý kiến của lãnh đạo đơn vị, không có ý kiến của cấp ủy, không lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt trong Chi cục Thủy lợi.

Việc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Đê điều đối với ông Hà Xuân Đàn không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt trong Chi cục. Cả hai trường hợp bổ nhiệm trên đều vi phạm quy định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19-2-2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi cóý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, ngay lập tức ông đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ.