• youtube
  • facebook
Quy định mới tuyển dụng công chức, viên chức: Triệu người cần biết

Quy định mới tuyển dụng công chức, viên chức: Triệu người cần biết

timer07/02/2019

Từ năm 2019, việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức sẽ có đổi mới cả về nội dung, hình thức và quy trình nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Mức lương của cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng từ ngày 1/7

Mức lương của cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng từ ngày 1/7

timer27/04/2018

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng (tăng 90.000 đồng/tháng).

Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 

Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 

timer29/12/2017

UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2017 như sau:

Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 

Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 

timer01/12/2017

Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 cụ thể như sau: 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

timer30/10/2017

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2017:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

timer30/10/2017

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

  • 1