Tìm kiếm từ khóa: vien chuc
Mức lương của cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng từ ngày 1/7
27/04/2018

Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 
29/12/2017

Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 
01/12/2017

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
30/10/2017

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
30/10/2017

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc