• youtube
  • facebook
Sở Công thương: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017-2018

Sở Công thương: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017-2018

timer09/01/2018

Sở Công Thương Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp (xét tuyển đặc cách) năm 2017-2018 làm việc tại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại, cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017

timer27/12/2017

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017.

Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

timer08/12/2017

Thực hiện công tác tuyến dụng 2017, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 

Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 

timer01/12/2017

Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 cụ thể như sau: 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

timer30/10/2017

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2017:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

timer30/10/2017

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.