• youtube
  • facebook
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 07/3/2019 ĐẾN 13/3/2019

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 07/3/2019 ĐẾN 13/3/2019

timer06/03/2019

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 07/3/2019 đến ngày 13/3/2019 bao gồm các khu vực sau:

Thông báo lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 16/8/2018 đến 22/8/2018

Thông báo lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 16/8/2018 đến 22/8/2018

timer15/08/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 16/8/2018 đến ngày 22/8/2018 bao gồm các khu vực sau:

Lịch cắt điện từ ngày 14/6/2018 đến 20/6/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lịch cắt điện từ ngày 14/6/2018 đến 20/6/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

timer13/06/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 14/6/2018 đến ngày 20/6/2018 bao gồm các khu vực sau:

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 07/6/2018 đến 13/6/2018

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 07/6/2018 đến 13/6/2018

timer04/06/2018

 Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 07/6/2018 đến ngày 13/6/2018 bao gồm các khu vực sau:

Lịch cắt điện từ ngày 12 – 18/4 tại Quảng Bình

Lịch cắt điện từ ngày 12 – 18/4 tại Quảng Bình

timer11/04/2018

Nhằm phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện theo kế hoạch, công ty Điện lực Quảng Bình sẽ ngừng cung cấp điện từ ngày 12 – 18/4/2018 tại một số khu vực.

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 05/4/2018 ĐẾN 11/4/2018 TẠI TP ĐỒNG HỚI

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 05/4/2018 ĐẾN 11/4/2018 TẠI TP ĐỒNG HỚI

timer07/04/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 05/4/2018 đến ngày 11/4/2018 bao gồm các khu vực sau:

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 29/3 đến ngày 4/4

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 29/3 đến ngày 4/4

timer25/03/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 29/3/2018 đến ngày 04/4/2018.

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ 1/3 đến 7/3

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ 1/3 đến 7/3

timer28/02/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 1/3/2018 đến ngày 7/3/2018.

Lịch cắt điện Quảng Bình từ 11/01/2018 đến 17/01/2018

Lịch cắt điện Quảng Bình từ 11/01/2018 đến 17/01/2018

timer09/01/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 11/01/2018 đến ngày 17/01/2018 bao gồm các khu vực sau:

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 04/01/2018 ĐẾN 10/01/2018

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 04/01/2018 ĐẾN 10/01/2018

timer04/01/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 04/01/2018 đến ngày 10/01/2018 bao gồm các khu vực sau:

Lịch cắt điện Quảng Bình từ ngày 28/12/2017 đến ngày 03/01/2018

Lịch cắt điện Quảng Bình từ ngày 28/12/2017 đến ngày 03/01/2018

timer29/12/2017

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 28/12/2017 đến ngày 03/01/2018 bao gồm các khu vực sau: