Tìm kiếm từ khóa: ky luat
Kỷ luật kế toán và thủ quỹ Phòng Y tế huyện Bố Trạch do sai phạm về quản lý tài chính
17/10/2018

Quảng Bình kỷ luật giám đốc sở vì tuyển dụng gần 50 người sai luật
04/04/2018

Quảng Bình: Cán bộ xã 3 lần bị kỷ luật, hạn chế năng lực đã bị buộc thôi việc
12/01/2018

Quảng Bình: Nguyên giám đốc Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa bị kỷ luật
10/01/2018

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc