• youtube
  • facebook
Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh từ ngày 18 - 24/4/2019 

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh từ ngày 18 - 24/4/2019 

timer19/04/2019

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 18/4/2019 đến ngày 24/4/2019 bao gồm các khu vực sau:  

Lịch cắt điện từ ngày 25/10/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lịch cắt điện từ ngày 25/10/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

timer25/10/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 25/10/2018 đến ngày 31/10/2018 bao gồm các khu vực sau:

Lịch cắt điện từ ngày 13/9/2018 đến ngày 19/9/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lịch cắt điện từ ngày 13/9/2018 đến ngày 19/9/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

timer10/09/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 13/9/2018 đến ngày 19/9/2018 bao gồm các khu vực sau:

Lịch cắt điện từ ngày 31/5/2018 đến ngày 06/6/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lịch cắt điện từ ngày 31/5/2018 đến ngày 06/6/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

timer28/05/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 31/5/2018 đến ngày 06/6/2018 bao gồm các khu vực sau:

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 26/4/2018 ĐẾN 02/5/2018

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 26/4/2018 ĐẾN 02/5/2018

timer24/04/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 26/4/2018 đến ngày 02/5/2018 bao gồm các khu vực sau:

Lịch cắt điện từ ngày 19 – 24/1 tại Quảng Bình

Lịch cắt điện từ ngày 19 – 24/1 tại Quảng Bình

timer20/01/2018

Nhằm phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện theo kế hoạch, Công ty Điện lực Quảng Bình sẽ ngừng cung cấp điện từ ngày 19 – 24/1/2018 tại một số khu vực.

Quảng Bình: Nhiều địa phương bị cắt điện trong dịp Tết Dương lịch 2018

Quảng Bình: Nhiều địa phương bị cắt điện trong dịp Tết Dương lịch 2018

timer28/12/2017

Theo Thông báo của Công ty Điện lực Quảng Bình, để phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, khu vực Tp. Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh… sẽ bị ngưng cung cấp điện từ ngày 28/12/2017 đến ngày 03/01/2018.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 16/11/2017 đến ngày 22/11/2017

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 16/11/2017 đến ngày 22/11/2017

timer15/11/2017

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện, bảo dưỡng thiết bị và sửa chữa lưới điện sau bão số 10 năm 2017 theo kế hoạch từ ngày 16/11/2017 đến ngày 22/11/2017 bao gồm các khu vực sau:

  • 1