• youtube
  • facebook

Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 

Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu/ 08 vị trí việc làm (03 chỉ tiêu cho các khoa phòng Trung tâm, 05 chỉ tiêu cho trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm) cụ thể:

* Trung tâm:

- Đại học, ngành Bác sỹ Y học dự phòng: 01 chỉ tiêu;
- Đại học, ngành điều dưỡng:                    01 chỉ tiêu;
- Trung cấp trở lên ngành dược:                01 chỉ tiêu.

* Trạm Y tế xã, thị trấn:

- Đại học, ngành Bác sỹ đa khoa:         02 chỉ tiêu;
- Trung cấp trở lên ngành điều dưỡng:    01 chỉ tiêu;
- Trung cấp trở lên ngành hộ sinh:        01 chỉ tiêu;
- Trung cấp trở lên ngành dược:           01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ.

- Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 30/11/2017 đến hết ngày 27/12/2017. (Buổi sáng từ 7h30 - 11h30 và buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa. Địa chỉ Tiểu khu 9, thị trấn quy đạt, Minh Hóa, Quảng Bình.

4. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa.

Điện thoại: 02323.572.505.

create

Pv / quangbinh.gov.vn