• youtube
  • facebook

Sức sống mới trên quê hương anh hùng

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã An Ninh (Quảng Ninh) đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII thành chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Quán triệt tư tưởng "cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thời gian qua, Đảng bộ xã An Ninh đã chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo hướng trẻ và chuyên môn hóa; từ bộ máy lãnh đạo đến các công chức đều đạt và vượt chuẩn. Hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền được củng cố, hoàn thiện theo hướng gần dân; các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, chính xác và kịp thời. Việc thường xuyên điều chỉnh quy chế của cơ quan xã, đổi mới phương thức hoạt động, lấy hiệu quả là thước đo cho cán bộ đã đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Diện mạo NTM An Ninh ngày càng khởi sắc, an ninh trật tự được giữ vững.

Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân; chú trọng công tác tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức vững mạnh,  nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo phấn khởi, niềm tin cho nhân dân. Việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đã củng cố lòng tin vào Đảng, Nhà nước, đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia giữ gìn trị an, chấp hành tốt pháp luật và các quy định của địa phương, tạo không khí yên bình trên các địa bàn dân cư.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, với kinh nghiệm từ thực tiễn, Đảng ủy xã đã định hướng phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình. Các cán bộ, đảng viên đã tiên phong thực hiện xóa đất trống, đồi núi trọc để thực hiện mô hình VACR (vườn- ao-chuồng-rừng), mang lại hiệu quả thiết thực.

Đảng bộ và chính quyền xã An Ninh luôn quan tâm đến sự phát triển của thế hệ trẻ.

Từ diện tích lúa ổn định, thông qua các mô hình HTX nông nghiệp và mô hình thôn tự quản, xã đã khuyến khích, vận động các hộ dân mạnh dạn đầu tư trên các cánh đồng. Từ thành công trong việc dồn điền đổi thửa, xã đầu tư quy hoạch bờ vùng, bờ thửa và quy hoạch bộ giống lúa năng suất cao. Việc cán bộ, đảng viên tiên phong trong thực hiện đồng lúa 2 vụ đã mang lại thành công với sự xuất hiện của nhiều mô hình “hai lúa” trên đồng đất An Ninh, góp phần đưa năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 71,4 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực hơn 10.000 tấn/năm.

Nhằm luân canh trên cánh đồng 2 vụ, mô hình lúa-cá-vịt được nhân rộng và các diện tích mặt nước được tận dụng tối đa cho nuôi trồng thủy sản. Đàn gia cầm của xã duy trì gần 40.000 con. Công tác phòng dịch bệnh cho các loại gia súc, gia cầm được chú trọng đã khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi.

Thành công của chủ trương dồn điền, đổi thửa, của mô hình HTX nông nghiệp đã khuyến khích các hộ dân phát triển kinh tế, mạnh dạn vay vốn đầu tư trên đồng đất quê hương. Ngoài việc được tham gia các lớp tập huấn kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, người dân còn được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tề từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại và Quỹ tín dụng nhân dân xã An Ninh.

Mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012 được tạo điều kiện phát triển mạnh.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, Đảng bộ và chính quyền xã An Ninh cũng luôn quan tâm phát triển các ngành nghề dịch vụ như: sản xuất gạch bloc, may công nghiệp, cơ khí, mộc, nề... thu hút hàng trăm lao động tại chỗ với mức thu nhập ổn định. Đặc biệt các dịch vụ phục vụ nông nghiệp như dịch vụ làm đất, cung ứng phân, giống và thuốc bảo vệ thực vật cùng với các cơ sở chế biến lúa, gạo... cũng được chú trọng. Năm 2019, giá trị dịch vụ của xã tăng 13%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 17%, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,5%, thấp hơn mức bình quân của huyện Quảng Ninh.

Kinh tế phát triển, công tác giáo dục-đào tạo được quan tâm đầu tư hơn, tạo được sự chuyển biến tích cực. Hiện, hệ thống trường mầm non trên địa bàn đang được đầu tư từng bước hiện đại; các trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia. Xã đã hoàn thành phổ cập THCS và phổ cập tiểu học mức độ 3. Các hoạt động khuyến học và vận động xã hội hóa giáo dục đạt hiệu quả cao đã thúc đẩy phong trào xã hội học tập gắn với cuộc vận động “Học tập suốt đời”.

Hoạt động văn hóa, thể thao luôn được chú trọng. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự đi vào chiều sâu ở các địa bàn dân cư. Hiện, xã có 7/7 thôn được UBND huyện công nhận “làng văn hóa”. Công tác chính sáchxã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, nhất là với các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo... Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được duy trì có nền nếp. Các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm luôn được quan tâm. Xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Các hoạt động an sinh xã hội được xã An Ninh quan tâm triển khai.

Từ nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và người dân An Ninh đã tích cực vào cuộc, góp phần tạo nên diện mạo mới của địa phương. Trong 5 năm qua, xã đã đầu tư hơn 173,187 tỷ đồng, trong đó 7,977 tỷ đồng huy động từ sức dân để xâydựng các công trình kiên cố hóa trường học, tu sửa trụ sở xã, xây dựng nhà văn hóa thôn, bê tông hóa hệ thống đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, ủng hộ ngày công lao động, tháo dỡ hàng rào trị giá gần 1 tỷ đồng để làm đường giao thông, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nhìn lại 5 năm qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của An Ninh đều đạt và vượt so với kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn tăng qua hàng năm, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo bước vững chắc cho chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Các phong trào văn hóa, thể thao được duy trì; các chính sách xã hội được thực hiện tốt; đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể; quốc phong-an ninh được giữ vững; đội ngũ cán bộ, công chức được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng cao.


                                                                                         

create

Đức Thành / baoquangbinh.vn

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202003/suc-song-moi-tren-que-huong-anh-hung-2175451/