• youtube
  • facebook

Ký ức đẹp của nữ đại uý Quảng Bình về vùng đất Trung Phi

Trở về từ đất nước Nam Sudan, đại úy Phạm Thị Thu Trang (quê xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) hiểu rằng phần ký ức đẹp nhất của cuộc đời mình đã 'neo' lại vùng đất Trung Phi này. Nam Sudan không chỉ có b.0.m đ.a.n ch.iên tr.anh, thiên nhiên khắc nghiệt, đói nghèo… mà còn có biết bao người đã và đang cống hiến cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình, trong đó có những người lính mũ nồi xanh Việt Nam!