• youtube
  • facebook

Quảng Ninh: 35 trường học đạt chuẩn quốc gia

Thời gian qua, công tác xã hội hoá giáo dục ở huyện Quảng Ninh ngày càng phát triển sâu rộng.

Huyện đã kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo đúng quy định, phù hợp với tình hình địa phương; đồng thời, chỉ đạo các trường tu sửa cơ sở vật chất, ổn định trường, lớp nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. 

2 trường THPT ở huyện Quảng Ninh đã đạt chuẩn quốc gia.

Đặc biệt, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được huyện quan tâm chú trọng. Đến nay, toàn huyện có 35 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 2 trường), đạt 63,6%; trong đó có 7 trường mầm non, 18 trường tiểu học,  8 trường THCS và  2 trường THPT.  

Năm 2018, huyện tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp; chú trọng lồng ghép và tăng cường bố trí các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học bảo đảm thiết thực, hiệu quả; ưu tiên nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập tiểu học mức độ III tại 15/15 xã, thị trấn; tăng thêm 1 xã đạt phổ cập THCS mức độ III, nâng số lượng đơn vị đạt chuẩn mức độ III lên 13/15 xã, thị trấn và tăng thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia.  

create

H.Tr / baoquangbinh.vn