• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Đưa môn Lịch sử vào kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2019.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định về việc đưa môn Lịch sử làm môn thi thứ 3 ngoài môn Toán và Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020.

Với quyết định này, các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 sẽ dự thi 3 môn gồm: Toán học, Văn học và Lịch sử.

Riêng các thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp sẽ dự thi thêm một môn chuyên theo đăng ký.

Liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 THPT.

Quyết định của lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình về việc đưa môn Lịch sử thành môn thi thứ 3 vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020 của tỉnh Quảng Bình

Quyết định của lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình về việc đưa môn Lịch sử thành môn thi thứ 3 vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020 của tỉnh Quảng Bình

Đây là sự thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh năm học mới nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan và hạn chế tối đa những tiêu cực, gian lận trong việc tuyển sinh.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi cho học sinh về công tác tuyển sinh để các thí sinh nắm bắt.
 

create

Vĩnh Quý / giaoducthoidai.vn