• youtube
  • facebook

Quảng Bình: 07 trường tiểu học được cấp bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2018

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4641/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia năm 2018 cho 07 trường tiểu học, trong đó có 02 trường đạt chuẩn mức độ 2 và 05 trường đạt chuẩn mức độ 1. 

Cụ thể, 02 trường đạt chuẩn mức độ 2 gồm: Trường Tiểu học Tân Ninh (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh), Trường Tiểu học Đức Hóa (xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa).

05 trường đạt chuẩn mức độ 1, đó là: Trường Tiểu học Long Đại (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trường Xuân (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh), Trường Tiểu học Thanh Thạch (xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa), Trường Tiểu học Đồng Hóa (xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa), Trường Tiểu học Tiến Nhất (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa).

Việc công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho các trường là cơ sở vững chắc để các đơn vị đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, chú trọng vào chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; đồng thời tiếp tục giữ vững, phát huy hơn nữa thành tích, kết quả đạt được, phấn đấu đi lên trong thời kỳ đổi mới về sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh...

create

N.Quý / quangbinh.gov.vn