• youtube
  • facebook

Công nhận 06 trường trung học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4004/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận các trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh đã công nhận 06 trường trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn Quốc gia, đó là: Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Quảng Trạch); Trường THPT Trần Phú, Trường THCS Vạn Trạch (huyện Bố Trạch); Trường THCS Thuận Hóa, Trường THCS Hương Hóa và Trường THCS Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa).

THPT Lương Thế Vinh khai giảng năm học mới 2017 - 2018  (Nguồn: thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn)

Việc công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia là cơ sở để các trường tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, chú trọng bồi dưỡng chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

create

N.Quý / quangbinh.gov.vn