• youtube
  • facebook

Cấp Bằng công nhận Trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2017

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3436/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.

Cụ thể, 03 trường được cấp Bằng công nhận Trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2017, đó là: Trường THCS Quảng Thanh (huyện Quảng Trạch); Trường THCS Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch); Trường THPT Lệ Thủy (huyện Lệ Thủy).

Hình minh họa (baoquangbinh.vn)

Hình minh họa (baoquangbinh.vn)

Việc công nhận các Trường THCS, THPT đạt chuẩn Quốc gia nhằm tạo điều kiện để các đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và giữ vững, phát huy hơn nữa thành tích, kết quả đạt được, phấn đấu đi lên trong thời kỳ đổi mới sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

 

create

Đặng Hà / quangbinh.gov.vn