• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch ‘‘Khám phá tộc người Vân Kiều, khe Nước Lạnh tại xã Trường Xuân và xã Ngân Thủy’’

Đó là thông tin tại Công văn số 231/UBND-KGVX ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về việc cho phép khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá tộc người Vân Kiều, khe Nước Lạnh tại xã Trường Xuân và xã Ngân Thủy”.

Theo đó, UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Hùng khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá tộc người Vân Kiều, khe Nước Lạnh tại xã Trường Xuân và xã Ngân Thủy” trong 06 tháng với chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm: 200.000 VNĐ/khách/lượt và chương trình tham quan 01 ngày: 100.000 VNĐ/khách/lượt.

Nguồn: qbtv.vn

Nguồn: qbtv.vn

UBND tỉnh giao UBND các xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) và xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy) giám sát việc khai thác thử nghiệm tuyến du lịch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái của tuyến du lịch; Sở Tài chính hướng dẫn UBND huyện Quảng Ninh, UBND xã Trường Xuân tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan, dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.

Nguồn: qbtv.vn

Nguồn: qbtv.vn

Đặc biệt, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Hùng cần tuân thủ nghiêm quy định về hoạt động du lịch sinh thái, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và tổ chức khai thác có hiệu quả sản phẩm du lịch theo Đề án đã được thẩm định, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Nguồn: qbtv.vn

Nguồn: qbtv.vn

Sau thời hạn khai thác thử nghiệm, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Hùng báo cáo kết quả việc khai thác thử nghiệm đến Sở Du lịch, UBND các huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy xem xét, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định việc khai thác chính thức sản phẩm du lịch.

Mai Anh