• youtube
  • facebook

Phê duyệt Đề án và công nhận Tuyến du lịch khám phá thiên nhiên thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang

Ngày 20/11/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4201/QĐ-UBND phê duyệt Đề án và công nhận Tuyến du lịch khám phá thiên nhiên thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang.

Tuyến du lịch khám phá thiên nhiên thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gồm: Thung lũng Ha Ma đa, suối Moọc, Hang Trạ Ang, Hang Voi, Suối Trạ Ang...

Đây là tuyến du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, hang động, tắm suối gồm có các lộ trình tham quan cụ thể đó là: Tham quan 01 ngày với 02 lộ trình, lộ trình 1 khám phá thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang; lộ trình 2 khám phá Hang Voi - thung lũng Ha Ma Đa, giá vé 280.000 đồng/khách/lượt, mỗi đoàn không quá 30 khách, mỗi ngày không quá 60 khách cho một chương trình tham quan. Chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm khám phá hang Voi - thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang - suối Trạ Ang, trong đó ngày thứ nhất khám phá hang Voi - thung lũng Ha Ma Đa (cắm trại tại thung lũng Ha Ma Đa); ngày thứ hai tham quan thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang - suối Trạ Ang, giá vé 360.000 đồng/khách/lượt, đoàn không quá 15 khách, mỗi ngày không quá 03 đoàn.

Tất cả du khách khi tham quan tuyến du lịch bắt buộc phải mua bảo hiểm tour. Mức phí bảo hiểm do du khách quyết định và việc mua bảo hiểm cho khách do đơn vị khai thác tuyến thực hiện. Trước khi khởi hành, du khách phải được cán bộ quản lý tuyến hoặc hướng dẫn viên giới thiệu lộ trình, thời gian tham quan, phổ biến nội quy, cách sử dụng các thiết bị an toàn, quán triệt một số khuyến cáo và yêu cầu du khách phải thực hiện nghiêm những nội quy, quy định của tuyến du lịch.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là đơn vị trực tiếp quản lý Tuyến du lịch; đồng thời ký kết hợp đồng liên kết khai thác Tuyến du lịch theo Đề án và theo quy định của pháp luật có liên quan cũng như chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên rừng, các giá trị về đa dạng sinh học, hệ sinh thái tự nhiên, cảnh quan hang động trong phạm vi của Tuyến...

UBND tỉnh giao Công ty TNHH Jungle Boss khai thác Tuyến du lịch này thông qua Hợp đồng liên kết với Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trước khi chưa có quyết định khác thay thế...

 

create

Hồng Mến / quangbinh.gov.vn