• youtube
  • facebook

TP. Đồng Hới: Năm 2020, phấn đấu giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt trên 628 tỷ đồng

Năm 2019, TP. Đồng Hới đã đầu tư nguồn lực đáng kể để hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất nông-lâm-thủy sản nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi và dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại lớn đến ngành nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản năm 2019 đạt 596 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2018, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ đạt 159 tỷ đồng, giảm 8,1% so với năm 2018; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 35 tỷ đồng, giảm 12,5% so với năm 2018; giá trị sản xuất thủy sản thực hiện được 402 tỷ đồng, tăng 8,4% so thực hiện năm 2018.  

TP. Đồng Hới đẩy mạnh đóng tàu lớn để khai thác xa bờ nhằm khai thác các đối tượng có giá trị xuất khẩu cao

Trên cơ sở đó, TP. Đồng Hới phấn đấu năm 2020, tổng giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt trên 628 tỷ đồng, tăng 5,28% so với năm 2019. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp đề ra, TP. Đồng Hới đã chỉ đạo ngành nông nghiệp, các địa phương, tổ chức kinh tế và toàn thể cán bộ, bà con nông dân nỗ lực khắc phục những khó khăn, nhất là diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết; đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ và kịp thời các nhóm giải pháp.

 Cụ thể, các địa phương, HTX nông nghiệp triển khai ngay các phương án nạo vét kênh mương, tích trữ nước, tưới tiết kiệm nước và vận động bà con nông dân không bỏ ruộng hoang, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình thực tế của xã, phường; khuyến khích phát triển chăn nuôi bền vững, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường, trong đó, quản lý chất lượng về con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và quán triệt mạnh hơn nữa về công tác tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm.  

Cần tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ động vật và buôn bán sản phẩm động vật không đúng nơi quy định, các cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh khai thác xa bờ, dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ven bờ, chú trọng khai thác các đối tượng có giá trị xuất khẩu để nâng cao giá trị gia tăng…

create

N.L / baoquangbinh.vn

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/kinh-te/202002/tp-dong-hoi-nam-2020-phan-dau-gia-tri-san-xuat-nong-lam-thuy-san-dat-tren-628-ty-dong-2174717/