• youtube
  • facebook

Quảng Bình: Nhiều cánh đồng lúa cháy vì khô hạn

Nhiều cánh đồng lúa ở Quảng Bình chết cháy, khó có khả năng cứu, nếu nắng nóng vẫn tiếp diễn.

create

pv / nhandan.com.vn

Nguồn: https://nhandan.com.vn/media-doi-song-xa-hoi/quang-binh-nhieu-canh-dong-lua-chay-vi-kho-han-609398/