• youtube
  • facebook

Người dân Bố Trạch thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng từ mô hình nuôi ong lấy mật

Thực hiện chủ trương đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hiện nay, trên địa bàn huyện Bố Trạch đã xuất hiện ngày các nhiều mô hình kinh tế mang lại nguồn thu nhập cao, trong đó có mô hình nuôi ong lấy mật.

Từ  năm 2010 đến nay, huyện Bố Trạch đã mở được gần 20 lớp dạy nghề nuôi ong lấy mật với hơn 500 lượt người tham gia. Tại đây, người dân đã được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi ong lấy mật để vận dụng vào thực tiễn, góp phần tạo ra sản phẩm có giá trị, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đến nay toàn huyện Bố Trạch đã có 11/30 xã, thị trấn triển khai mô hình nuôi ong lấy mật với tổng số trên 800 đàn, trong đó tập trung nhiều nhất ở các địa phương: Tây Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch, Hòa Trạch, thị trấn Nông trường Việt Trung.

Lãnh đạo huyện Bố Trạch thu hoạch mật ong cùng người dân.

Lãnh đạo huyện Bố Trạch thu hoạch mật ong cùng người dân.

Nuôi ong lấy mật tốn ít vốn đầu tư, ít công chăm sóc nhưng mang lại giá trị kinh tế cao. Năm 2018, tổng sản lượng mật ong của Bố Trạch xuất ra thị trường ước đạt trên 4.000 lít, cho thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng.

create

CTV Đài TT - TH Bố Trạch / qbtv.vn