• youtube
  • facebook

Năm 2018, Quảng Bình có trên 73.000 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” 

Năm 2018, phong trào 'Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững' được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả, qua đó phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo của hội viên.

Mô hình sản xuất nấm sạch của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến  ở xã Hiền Ninh.

Mô hình sản xuất nấm sạch của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiếnở xã Hiền Ninh.


Theo đó, toàn tỉnh có trên 73.000 hộ đạt gia đình nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, tăng hơn 2.300 hộ so với năm 2017. Trong đó cấp Trung ương là 307 hộ, cấp tỉnh trên 3.500 hộ, cấp huyện hơn 12.200 hộ, cấp cơ sở trên 57.000 hộ. Qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả như: Mô hình liên kết trong chăn nuôi ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch; mô hình sản xuất nấm sạch của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; mô hình kinh tế tổng hợp ở xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới...

create

Đức Anh / qbtv.vn