• youtube
  • facebook

Gần 18 nghìn người được xuất khẩu lao động

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) từ ngày 1/6/2016 đến ngày 31/5/2017 đã có gần 18.000 lao động tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển miền Trung đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đi làm việc tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản tập trung ở các ngành nghề: thuyền viên tàu cá, sản xuất chế tạo trong ngành công nghiệp và làm công việc thuộc lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các trung tâm dưỡng lão và hộ gia đình.

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế”, Bộ LĐ-TB&XH được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ LĐ-TB&XH đã tập trung xây dựng công văn hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình bồi thường thiệt hại cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng tại 4 tỉnh trên. Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, bổ sung nguồn vốn cho vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm cho 4 tỉnh, đồng thời chỉ đạo các Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH tại 4 tỉnh tăng cường tần suất các phiên giao dịch việc làm. Đặc biệt đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các cụm huyện, cụm xã ven biển, những địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, cung cấp các thông tin về chỗ việc làm trống, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kết nối với các Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh bạn để tạo cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm, tham gia các khóa chuyển đổi nghề nghiệp.

Riêng việc hỗ trợ người lao động tại 4 tỉnh này đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ LĐ-TB&XH đã ưu tiên xét tuyển lao động thuộc 4 tỉnh trong chương trình hợp tác đưa lao động đi làm việc tại một số thị trường năm 2016 và 2017 do Bộ LĐ-TB&XH triển khai như Nhật Bản, Hàn Quốc. Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tuyển chọn lao động thuộc 4 tỉnh bị ảnh hưởng của sự cố môi trường để đưa đi làm việc trong các ngành nghề phù hợp, tập trung vào các ngành ngư nghiệp, nuôi trồng, chế biến thủy sản.


 
Đưa lao động đi xuất khẩu là một trong những giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân sau sự cố Formosa.
Đưa lao động đi xuất khẩu là một trong những giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân sau sự cố Formosa.

Theo thống kê từ các doanh nghiệp, tính đến 31/5/2017 có gần 18.000 lao động ở 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do sự cố môi trường biển đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, có 10.255 lao động đi làm việc ở Đài Loan: Hà Tĩnh có 6.135 lao động, Quảng Bình có 3.340 lao động, Quảng Trị có 696 lao động và Thừa Thiên Huế có 84 lao động. Thị trường Nhật Bản có 4.498 lao động: Hà Tĩnh có 2.232 lao động, Quảng Bình có 1306 lao động, Quảng Trị có 614 lao động, Thừa Thiên Huế có 346 lao động.

Riêng đối với thị trường Hàn Quốc đã ưu tiên tuyển chọn lao động các địa phương này đi làm việc tại Hàn Quốc theo các chương trình tàu đánh cá gần bờ, xa bờ và chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS) trong ngành ngư nghiệp. Bộ LĐ-TB&XH cũng đã làm việc với phía Hàn Quốc để tăng hạn ngạch tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp năm 2016 lên 1.800 lao động và không áp dụng việc tạm dừng tuyển chọn đối với các huyện ven biển của các địa phương bị sự cố môi trường có tỉ lệ lao động cư trú, làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao. Năm 2016 đã tuyển chọn được 1.957 lao động của 22 huyện bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, trong đó có 266 lao động đã xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc.

Năm 2017, Bộ làm việc với phía Hàn Quốc để tăng hạn ngạch tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp năm 2017 và không áp dụng việc tạm dừng tuyển chọn lao động trong ngành ngư nghiệp theo Chương trình EPS năm 2017 đối với các huyện ven biển của các địa phương bị sự cố môi trường. Tính đến ngày 31/5/2017, số lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc tại 4 tỉnh là 1.122 lao động.

Bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính là cơ hội tốt dành cho những lao động tại 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tham gia xuất khẩu lao động, đặc biệt là xuất khẩu lao động ngành biển.
 

create

Trần Mai/baobaovephapluat.vn